בטיחות בהסעות

  • החיים שווים זה"ב- בתי הספר מפעילים משמרות זה"ב (זהירות בדרכים) המסייעות לילדינו להגיע בבטחה ללימודים. אנא היאזרו בסבלנות והישמעו להנחיותיהם.
  • התנהגות בתוך ההסעה- כהורים וכמחנכים חשוב מאוד להבהיר לילדים שהנהג צריך להתרכז בנהיגה
    ואינו יכול לטפל בבעיות משמעת ולכן יש להתנהג כראוי לפני העלייה להסעה, תוך כדי הנסיעה ובירידה.

ביקורות
מחלקות החינוך והביטחון במועצה מבצעות ביקורות שוטפות על מנת לדאוג לבטיחות ויעילות בהסעות התלמידים. החל מהשבוע השני ללימודים ואילך,
 תתקיימנה ביקורות פתע לבדיקת המצאות כרטיס נסיעה בידי כל תלמיד. תלמיד שיימצא ללא כרטיס, לצערנו לא יורשה לעלות להסעה. אנא הימנעו מאי נעימויות!