בדיקת זכאות

הקריטריונים לזכאות על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך:

1. תלמידי כתות א-ד המתגוררים במרחק הליכה של 2 ק"מ ומעלה מבית ספרם.

2. תלמידי כתות ה-י המתגוררים במרחק הליכה של 3 ק"מ ומעלה מבית ספרם.

 

מערכת מידע גאוגרפי

המרחק נקבע על פי אתר "מערכת מידע גאוגרפי" של משרד החינוך, בחישוב מסלול ההליכה מכתובת המגורים בה הילד רשום במשרד הפנים לבית הספר בו הוא לומד.

לנוחיותכם, מצגת המסבירה את אופן השימוש באתר "מערכת מידע גאוגרפי".

למערכת  מידע גיאוגרפי לחץ כאן

 

Eligibility check

According to the Director General of the Ministry of Education, the criteria for eligibility for school transportation is as follows:
 
1. Students in grades 1-4 who live 2 km or more from their school.
2. Students in grades 5-10 who live 3 km or more from their school.

Geographic Information System
The distance is determined by the Ministry of Education's "Geographic Information System" website, which calculates the walking route from the home address where the student is registered to the school he/she is attending.

For your convenience, there is a presentation explaining how to use the "Geographic Information System" site. To enter the site click here