ארנונה הינה מס שנתי המוטל אחת לשנה על פי חוק על כל בעל/מחזיק בנכס בתחום הרשות המקומית.
(דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיו"ב)


תעריפי הארנונה נקבעים על פי סוג הנכס בהתאם לשימוש בו בפועל.
התעריפים מתעדכנים ונקבעים בכפוף לתקנות והסדרים במשק המדינה.
תקנות אלו קובעות, בין השאר, עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.
הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים מ-1  לינואר ועד ל-31 בדצמבר.