ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם ( מיכה ה', א' )

אפרת הוקמה בערב פסח תשמ"ג, 10.4.83 כיישוב עירוני בעל צביון דתי לאומי ע"פ חזונו ויוזמתו של משה מושקוביץ, חבר משואות יצחק, בשיתוף החברה לפיתוח הרי יהודה ונשיא מוסדות אור תורה סטון של הרב שלמה ריסקין.

אפרת ממוקמת דרומית לירושלים וצפונית לקרית ארבע ומתפרסת על שבע גבעות מהם ניתן להשקיף על הרי יהודה וירושלים. מזג האוויר הנעים, איכות החיים הגבוהה החינוך לערכים ומצוינות בשילוב עם אוכלוסייה מגוונת המורכבת מצעירים ומבוגרים, ילידי הארץ ועולים מרחבי העולם הופכת את אפרת ליישוב איכותי ומבוקש בקרב משפחות וצעירים.