אפרת רואה חשיבות בשמירה על איכות הסביבה וניצול משאבים בצורה נכונה ויעילה ככול האפשר.
במסגרת זו המועצה לוקחת חלק פעיל מידי שנה ביום הניקיון הבינלאומי ומקדמת פרוייקטים "חכמים" כגון פחים מוטמנים, התקנת קולטים סולאריים לייצור חשמל על גגות של מבני ציבור והשקיה אוטומטית בגנים הציבוריים.