תכנית המוגנות ושמירה על הגוף בגני הילדים החלה לפעול השנה לראשונה במסגרת תכניות המניעה של מצילה. התכנית בשיתוף וליווי של מחלקות המועצה : חינוך, שירות פסיכולוגי, מצילה, ומטה הצעירים. התכנית פועלת במסגרת 8 גני ילדים גילאי 4-5 וכוללת את מעגלי התערבות השונים של צוות הגננות, הורים וילדים. הפעילות הראשונה התקיימה במהלך חודש כסלו {ינואר} עם הפסיכולוגית מיקי פורת כהכנה לצוות הגננות/ים. בנוסף החלו להתקיים בגני הילדים ההצגה עם עמותת אל"י " יעל שומרת על גופה " בשיתוף ושיח עם ילדי הגנים וההורים בליווי השירות הפסיכולוגי .
במהלך חודש טבת תתקיים הרצאה של מיקי פורת ב " מרכז להורים צעירים " במטרה לגעת בנושא עם כלל אוכלוסיית ההורים של הגיל הרך.