אנו עובדי מועצה מקומית אפרת מאמינים כי התושבים זכאים לקבל רמת שירות כמוגדר באמנת שירות אותה ניסחנו וכתבנו, אנו מתחייבים לעמוד בכל הנכתב באמנה.

אמנת השירות של המועצה גובשה תוך ביצוע הליך ממושך של פעילות ארגונית רחבה אשר נועדה לבסס תפיסת שירות ותרבות ארגונית ממוקדת בתושב.

 

מתוך הבנה כי תפקידינו הינו מתן מענה על ציפיות וצרכים של התושבים קבענו נהלי שירות אחידים לכל מחלקות המועצה אשר יובילו את כולנו בעשייתנו למען הציבור.

אנו רואים עצמנו כמובילי דרך מבחינת איכות השירות, רמתו המקצועית ושמירה על יחסי אמון ואווירת עבודה נעימה עם תושבים ובהתאם לכך, אנו מקפידים להציב רף איכות גבוה בכל תחומי פעילות המועצה.

כחלק מראייתנו הייחודית, המועצה, אשר רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מן הקהילה, חרטה על דגלה מספר עקרונות לפיהם הנה פועלת:

 

* לשמור על רמת פעילות מקצועית גבוהה וסינגריה בין מחלקות המועצה.

* לתת שירות יעיל ומועיל בהתאם לכל מקרה.

* לספק לתושבים מענה אמין, הגון וללא משוא פנים.

* להקפיד על יחסי אנוש, אמפתיה ויחס אדיב לכל פונה.

 

 

לשכה

אנו בלשכת ראש המועצה פועלים למימוש מדיניות המועצה תוך קיום קשר רציף עם התושבים ועם גופים ציבורים וממלכתיים. אנו מאמינים כי התושב במרכז החשיבה והטיפול, ומוודאים שכל תושב יקבל את מלוא השירות לו הוא זכאי. אנו מאמינים בתיאום ציפיות, שקיפות מלאה זמינות ומתן מענה יעיל ומהיר לתושב.

אנו בלשכת מנכ"ל המועצה אחראים על הניהול השוטף של מחלקות המועצה על פי תוכנית עבודה שנתית מחוברת תקציב, שהוכנה על ידי מנהלי המחלקות ומאפשרת בקרה שוטפת על ביצוע המשימות השוטפות ועבודות המחלקות. אנו פועלים בפיתוח והעצמה של עובדי המועצה כנותני שירות, בהנגשת המידע לתושב ובדרכים להנעמה והתייעלות של המענה שניתן מהמועצה.

 

גזברות

אנו עובדי גזברות המועצה תומכים בעבודה השוטפת של מחלקות המועצה בניהול כספי, רכש מעקב שוטף אחר הוצאות והכנסות המועצה ממקורות עצמיים וממקורות חיצוניים.
למרות שאין לנו קשר ישיר עם התושב אנו מאמינים שככל שעבודתנו מול מחלקות המועצה תהיה יעילה ומקצועית יותר כך גם נוכל להבטיח שירות טוב יותר לתושבים דרך מחלקות המועצה.

 

ביטחון

אנו עובדי מחלקת הביטחון, עמלים בכל שעות היממה כל ימות השנה בשמירה על ביטחון התושבים והיישוב ובמתן מענה מהיר ויעיל יחד עם כל גורמי הבטחון והחירום ועל הכנתה של המועצה להתמודדות עם אירועי חירום.
המחלקה שלנו פועלת כגוף מבצעי בכל תחומי העשייה ומעניקה סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי אש וצה"ל). אנו ממונים על השמירה היישובית, המוקד הבטחוני ועל אבטחת מוסדות החינוך, אבטחת אירועים, מתנדבי כוחות החירום וההצלה ומרכיבי הביטחון הרבים באפרת.

 

גבייה

אנו עובדי מחלקת גביה מופקדים על ביצוע משימה חשובה ביותר לתפקודה של המערכת היישובית: יצירת המשאבים הכספיים והבטחת זמינותם למימון הפעולות באפרת.
אנו עוסקים בכל נושא המיסוי המוניצפלי באפרת: גבית מיסי ארנונה, אגרות, היטלים ותקבולים מגופים שונים שאינם משרדי ממשלה. המחלקה דואגת לגבות חובות שוטפים מתושבים ומגורמים בתוך הרשות ומבצעת פעולות אכיפה שונות. כמו כן טיפול בהנחות לזכאים על פי חוק ותקנות.

 

הנדסה

אנו עובדי מחלקת הנדסה מרכזים, מקדמים ומסייעים בכל הנושאי הבינוי והפיתוח העירוני של אפרת. תוספות, התאמות ושדרוג של מבני ציבור ובמתן שירות יעיל ומהיר לבקשות של תושבים להיתרי בנייה. בנוסף, אנו ממונים על הפיקוח, הרישוי והאכיפה על חוקי בנייה ורישוי עסקים.
מחלקנו מורכבת מאנשי מקצוע בתחום האדריכלות וההנדסה דבר המאפשר עבודה יעילה ומקצועית בכל הנוגע להתפתחות אפרת.

 

חינוך

אנו עובדי מחלקת החינוך מאמינים ש"כל מה שילד צריך - הוא מבוגר אחד שיאמין בו" (הרב קרליבך) ופועלים למימוש חזון זה דרך מערכות החינוך הקיימות באפרת.
למחלקת החינוך של המועצה ישנה אחריות לעיצוב המדיניות בתחום החינוך ולאיכותו ומחויבות בהובלת תהליכים במוסדות הלימוד תוך פיתוח ולווי של צוותי החינוך.

מערכת חינוך שמה לנגד עינה את החשיבות לתת מענה לכל תלמיד על פי צרכיו ויכולותיו כפי שנאמר: "חנוך הנער על פי דרכו" המחלקה מאמינה במתן הזדמנות שווה לניצול הפוטנציאל  האישי של כל ילד/ה וכן נותנת מענה עשיר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

 

מטה נוער

אנו עובדי מטה הנוער פועלים לחיזוק והעצמה של בני הנוער כפרטים וכקבוצות, לחיזוק המנהיגות, תחושת השייכות לקהילה וגאוות היחידה היישובית, הקניית ערכים דרך החינוך המשלים לבתי ספר ומתן מענה לצרכי הנוער בתחום תרבות הפנאי.

 

שירותים חברתיים

אנו עובדי המחלקה לשירותים חברתיים מחויבים לרווחתם הפיזית של כלל התושבים.

אנו מאמינים כי העצמת התושבים הינה יעד מרכזי בעבודתנו. אנו שואפים להקים ביישוב תשתית של שירותים חברתיים שיתנו מענה לאתגרים ולמצוקות האישיות, המשפחתיות, הקבוצתיות, והקהילתיות של התושבים. חשוב לנו להעניק שירותים שיתמקדו במתן פתרונות מניעתיים על מנת שאנשים יוכלו לתפקד כראוי, ובנוסף מתן פתרונות שיקומיים, על מנת להוציא את הפונים ממעגלי הנזקקות ולייצבם כאנשים עצמאיים. עבודתנו מבוססת על מתן כבוד לפונים, שמירה על סודיות נגישות וזמינות, תוך הקצאת משאבי זמן ותקציב הולמים. אנו בתהליך מתמשך של פיתוח מקצועי של עובדי המחלקה תוך חשיבה מתמדת על פיתוח רעיונות יצירתיים וחדשניים לרווחת התושבים.

 

שיפור פני העיר

אנו עובדי המחלקה לשיפור פני העיר מקדישים את זמננו לשיפור חזות העיר, ליופייה ולניקיונה על מנת לשמור על איכות חיים גבוהה באפרת. בין משימותינו לשמור על ניקיון וחזות היישוב, תחזוקת תשתיות היישוב ומבני ציבור מועצתיים ולהקפיד על הפיקוח העירוני. אנו כאן בכדי להנעים את חווית המגורים שלכם באפרת.

 

מועצה דתית

אנו עובדי המועצה הדתית, מקדישים את זמננו ומירצנו למתן מענה לשירותי הדת עבור תושבי אפרת. אנו מאמינים כי ערכי הדת והמסורת משמשים ערך מרכזי ביישוב, אשר מתקשר ומתחבר לכל תחומי העשייה והפעילות הכללית. אנו פועלים לשמש כתובת עבור תושבים בכל הקשור לענייני דת.