איגוד ערים לאיכות הסביבה

איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה פעיל רבות בתחום החינוך הסביבתי וההסברה בקהילה.
כדי להגביר את הידע והמודעות לנושאים סביבתיים במוסדות החינוך הפורמאליים, הבלתי פורמאליים ובקהילות השונות בתחומי האיגוד, מתבצעות על ידי האיגוד תוכניות ארוכות טווח, ופרויקטים קצרי מועד. הפעילויות מועברות על ידי בנות שרות הפועלות בגנים, בבתי הספר היסודיים וכן בחווה החקלאית.

בין הפעילויות: הקמה וליווי של מנהיגויות סביבתיות בית ספריות, הפעלות סביבתיות בגנים ילדים ובתי ספר, פעילויות להכרות עם הסביבה הקרובה, הקמת קבוצות פעילי נוער להגברת המודעות לשמירה על הסביבה, הקמה וליווי של קבוצות פעילים בקהילה, השתלמויות לעובדי חינוך והוראה בנושאים סביבתיים שונים, ייזום, ליווי ותמיכה בתוכניות יישוביות בתחום איכות הסביבה, ליווי של גינות קהילתיות ברשויות המקומיות, סיוע בהסמכה ל"בתי ספר ירוקים" ו"גני ילדים ירוקים".