פרסום תבחינים

פרסום תבחינים

מגרש 136 ו-136א תב"ע 410/5/2  410/5/13 ברחוב זית שמן 8 בשכונת הזית באפרת

 

1.       ברצון המועצה להקצות מקרקעין לצורכי בנית בית כנסת וזאת ובהתאם לנוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית החל על הישובים הישראליים באיו"ש (להלן "הנוהל").

2.       בהתאם להודעות הנוהל גיבשה ועדת ההקצאות תבחינים להקצאת קרקע בתחום המועצה למגרש 136 ו-136א למטרת בית כנסת מעל מבנה מעון יום קיים בשכונת הזית באפרת התבחינים אושרו בישיבת מליאת המועצה בתאריך 12/6/2017 (י"ח סיון תשע"ז). מדובר בבניית בית כנסת מעל מעון יום, ולשם כך נקבעו תנאים מיוחדים לקבלת ההקצאה.  

3.       ניתן לעיין בתבחינים באתר המועצה המקומית אפרת www.efrat.muni.il

4.       וכן אפשר לכתוב לעפרה גפן ofra@efrat.muni.il  ולקבלם במייל.

5.       הגשת בקשות להקצאה ניתן להגיש במחלקת הנדסה אצל עפרה גפן במייל ofra@efrat.muni.i l.

עד לתאריך 10/9/2017 (י"ט באלול תשע"ז).

עבור לתוכן העמוד