שירותי המחלקה

במחלקה עובדת סוציאלית המרכזת את תחום הצרכים המיוחדים הנותנת מענה בתחום מיצוי זכויות, מידע על שירותים שונים ותמיכה למשפחות.
לסיוע בכל אחד מהשירותים הבאים יש לפנות אליה בכדי לסייע בתהליך קבלת ההכרה על ידי משרד הרווחה.
שרונה בלנק – Sharona@efrat.muni.il או בטלפון: 02-9939374
עבור לתוכן העמוד