מחזור זכוכית

6/04/2017
ברחבי אפרת פוזרו 8 מיכלים ייחודיים למחזור זכוכית.
המיכלים הוצבו באזורים בהם יהיו בעתיד עמדות נוספות למחזור חומרים נוספים.
המועצה רואה במחזור ערך חשוב לסביבה ובשיתוף עם תאגיד תמיר נבנתה תוכנית להגברת מערך המחזור באפרת
שבסופה יהיה מחזור מיטבי ביישוב.
אנו קוראים לתושבים להפריד את הפסולת במקור לפי סוגי המחזור ולהשתמש בעמדות המחזור החדשות של הזכוכית.
כמו כן, המחזור גורם להפחתת עלויות פינוי האשפה ומסייע בשמירת הניקיון ואיכות הסביבה.
עבור לתוכן העמוד