ביה''ס החדש בתמר


רישום לבית הספר החדש בתמר שיפתח בשנה"ל תשע"ח

• איזה בית ספר זה יהיה?
בית הספר יהיה ממ"ד עם שני זרמים:
א. זרם ממ"ד משלב בליווי עמותת מיתרים
ב. זרם ממ"ד רגיל

• עד מתי יתקיים המבנה הזה?
בשנת תשע"ט או בתש"פ, לפי קצב גידול בתי הספר, כל נתיב יקבל מבנה עצמאי.

• מי יהיה המנהל?
מנהל בית הספר יבחר במכרז של משרד החינוך על פי הגדרות התפקיד של החמ"ד (חינוך ממלכתי דתי), בחודש מאי וינהיג את שני הזרמים בשנים הראשונות.

• איזה כיתות יפתחו?
 * הרישום לכיתות א-ח.
 * לכל זרם יפתחו כיתות בהתאם לרישום בכל שכבת גיל.

• מי יכול להרשם?
הרישום פתוח לכלל תושבי אפרת מכל השכונות.

• מה עם תלמידי חינוך מיוחד?
על מנת להקל על תהליכי פתיחת בית הספר החדש, תלמידי החינוך המיוחד ילמדו בשנה"ל תשע"ח בבי"ס עשה חיל או באורות עציון בנים ובנות.

• האם יהיו הסעות?
הסעות ינתנו על פי מפתח הזכאות של משרד החינוך.

• איך נרשמים ?
הרישום יתבצע במחלקת החינוך :
בימים א-ה בין השעות 8:00-15:00  בטלפון 02-9939330 או במשרדי המחלקה.

מה צריך בשביל הרישום?
לתושבי אפרת –  מילוי טופס רישום לכל ילד/ה בנפרד (ניתן לשלוח במייל לכתובת: batshevad@efrat.muni.il, באמצעות הטלפון למחלקת החינוך: 02-9939330 או להגיע למשרד החינוך במועצה) – קישור לטופס

לתושבים חדשים באפרת – לשלוח למייל batshevad@efrat.muni.il
1. טופס רישום תלמיד לכל ילד/ה בנפרד – קישור לטופס

2. טופס גריעה ממחלקת חינוך ברשות בה מתגוררים היום
3. טופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודות הזהות של האב והאם עד ה- 15.6.2017 – קישור לטופס

4. צילום דף ראשון בלבד של חוזה רכישת בית/חוזה שכירות

 


 

עבור לתוכן העמוד