חידוש התפילה לבקשת הגשמים.

5/12/2017

בס"ד,

טו כסלו תשע"ח

3/12/17

 

לכבוד תושבי אפרת,

שלום וברכת ה'.

 

הנדון: חידוש התפילה לבקשת הגשמים.

לאור בקשת הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א, אנו מבקשים מהציבור להצטרף לכלל ישראל ולחדש את תפילת הגשמים "ועננו בורא עולם..." בתפילת שמונה עשרה, וכן להוסיף מזמור ק"ל בתהלים בסוף התפילה.

בנוסף למזמור התהלים בסיום התפילה, יאמרו הספרדים בשבתות את הפיוט של "תיקון הגשם" הנאמר בשמיני עצרת, ונאמר גם כן בפתיחת ההיכל בעת עצירת גשמים: "א-ל חי יפתח אוצרות שמים וכו'".

 

יהי רצון שתתקבלנה תפילותינו לרצון לפני אדון כל.

 

הרב שלמה ריסקין – מרא דאתרא

הרב איתן כהן – לשכת הרבנות

עבור לתוכן העמוד