מכרזים

החברה הכלכלית לפיתוח אפרתה מזמינה מציעים להגיש הצעות לרכישת הקרוואנים המצויים בגבעת התמר בישוב אפרת

סיור מציעים יתקיים ביום רביעי 23.11.16 שעה 11:00 בכניסה לגבעת התמר.
הצעות יש להגיש למשרדי החברה במרכז התאנה ביום ראשון 27.11.16 בשעה 12:00 בלבד.
במעמד זה תהיה רשאית החברה לקיים התמחרות בין מציעים שהגישו הצעותיהםקרא עוד
13/11/2016
הקמת גנ"י, מקווה ומעטפת חלקית לבי"כ במגרש 2604 בתמרקרא עוד
3/11/2016
בנית מעון יום 4 כיתות מגרש 2607 בתמרקרא עוד
3/11/2016
מכרז מסגרת התקנת מצללות בשצ"פים במוסדות חינוך ובאתרים באפרת
את המעטפה הסגורה יש להגיש ידנית למחלקת שפ"ע, במשרדי המועצה באפרת עד ליום חמישי ה 27/10/2016 בשעה 12:00 בצהריים יש לציין עליה את מספר המכרז.קרא עוד
29/09/2016
מכרז פומבי מס' 15/16
להשכרת מבנה יביל המיועד לשימוש כמבנה לתעשייה נקייה/עסקים/משרדים
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה ברח' התאנה 1 אפרת לא יאוחר מיום 26.8.2016 בשעה 12:00.קרא עוד
21/07/2016
עבור לתוכן העמוד