רכז/ת לתוכנית "עתיד בטוח"

10/08/2017

דרוש/ה

במכרז חיצוני

 

רכז/ת לתוכנית "עתיד בטוח"

75% משרה

דרגה: חינוך משלים הוראה, מתח דרגות מדריך- מדריך מוסמךתיאור התפקיד:

 

ניהול תוכנית "עתיד בטוח" ברשות

אחראי להפעלת תוכניות למסוגלות תעסוקתית ברשת

עבודה מול הפיקוח במשרדים הממשלתיים ומול מוסדות החינוך ועובדי הנוער ברשות.

פיתוח מסוגלות תעסוקתית לנוער בסיכון

ניהול חוקיות עבודה מקושרת תקציב שנתית

העבודה כוללת הדרכה וטיפול בבני הנוער בשעות לא שגרתיות (כולל שעות אחה"צ)

ניסיון בעבודה בתחום החשמל- חובה

רישום פלילי – אישור היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון

 

כישורים:

רקע וניסיון בחינוך לא פורמלי

ניסיון ניהולי מוכח בתחום בנוער או ביזמות עיסקית – יתרון

 

 

 

קו"ח  ומסמכים נדרשים  , ניתן להגיש עד ליום ה', ט' אלול תשע"ז  (31.8.17)               

לפקס:  1532-9939382 או לדוא"ל  iris@efrat.muni.il 

 

 

לא יזומנו למכרז מועמדים אשר לא צרפו מסמכים נדרשים

עבור לתוכן העמוד