דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית

9/05/2017

 

מכרז חיצוני

דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית

מטה הצעירים

100% משרה

דירוג: מח"ר , מתח דרגות  38-40

 

תיאור התפקיד:

ריכוז והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה.

 

 

תחומי אחריות

  1. ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.
  2. הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה.

 

עיקרי התפקיד:

-          תיאום בין כלל הגורמים הקהילתיים הרלוונטיים לקידום התכנית.

-          יישום מפגשי צעירים

-          מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות בתחום.

-          מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום.

-          מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית

 

תנאי סף

 

-          השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה המחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.

 

 

דרישות נוספות

-          בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.

-          בעל ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים.

-          עבודה בשעות לא שגרתיות

-          עבודה עם צעירים

-          רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001

  

 

קו"ח ומסמכים נדרשים ניתן  לשלוח עד לפקס' מס':

  1532-9939382 או לדוא"ל  iris@efrat.muni.il 

 

לא יזומנו למכרז מועמדים אשר לא צרפו מסמכים נדרשים

עבור לתוכן העמוד