קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)

10/06/2020

 

 

                                                                                                                   

 מכרז חיצוני

מס' מכרז 6/20

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)

מקום עבודה: אגף חינוך

היקף משרה: 100%

דירוג דרגה:   דירוג עובדי חינוך, נוער חברה וקהילה. דרגה בהתאם לכישורי המועמד/ת.

כפיפות מנהלית: למנהל אגף חינוך

כפיפות פדגוגית: למפקח על הביקור הסדיר במחוז

 

 

תיאור התפקיד:

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.

 

עיקרי התפקיד:

1.       בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

2.       איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

3.       טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

4.       ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

5.       ייעוץ והנגשת מיד הקשורים לתחום עיסוק/ה.

 

דרישות תפקיד:

·         השכלה:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

·         תעודת הוראה – חובה.

·         ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל  - הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות

או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. 

עבור הנדסאי רשום - הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. 

עבור טכנאי רשום - הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

·         היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

·         רישיון נהיגה בתוקף.

 

 

מאפייני התפקיד:

·         עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

·         עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

·         נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

·         עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד גיל 21).

 

 

כישורים ומיומנויות:

·         יכולת הבעה בכתב ובעל-פה בשפה העברית ברמה גבוהה.

·         שליטה מלאה ביישומי OFFICE.

·         תקשורת ויחסים בינאישיים טובים.

·         אמינות ומהימנות אישית.

·         יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.

·         יכולת עבודה בממשקים רבים ויכולת עבודה בצוות.

 

הגבלות כשירות:

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט – 1969, עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש כעובד חינוך.

הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון שם המשרה עד  ה- 30.6.2020   לידי איריס חזן לדוא"ל: iris@efrat.muni.il, מס' טל': 02-9939312.

בנוסף, יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob .

 

רק פניות מתאימות תיעננה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד