דרוש/ה מנהל/ת יחידת צעירים ורכז/ת מעורבות חברתית

25/08/2019

 מכרז חיצוני

דרוש/ה מנהל/ת יחידת צעירים ורכז/ת מעורבות חברתית

100% משרה, דירוג :חינוך חברה ונוער   מתח דרגות: מורה M.A


 
תיאור התפקיד:

 
סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל.

עיקרי התפקיד


א.      סיוע בגיבוש תוכנית העבודה בתחום הצעירים (גילאי 18-40)

ב.      ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית.

ג.        קידום ועידוד יוזמות.

ד.      ניהול צוות העובדים בתחום הצעירים.


 

 
דרישות התפקיד:
 

השכלה ודרישות מקצועיות
 
·         בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.


דרישות ניסיון

·         ניסיון מקצועי

3 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.
 
דרישות נוספות

      •     שליטה מלאה במיומנויות מחשב – הדפסה, WORD, EXCEL ואינטרנט

·         רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני    

              מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001


כישורים אישיים:

•           יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח. יכולת הכנה וניהול תקציב.

•           יכולת ניהול משא ומתן.

•           יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.

•           יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים

•           יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים

•           יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

•           יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות

 

 
קו"ח, תעודות השכלה ואישורי העסקה, ניתן להגיש עד ליום ה', ה' תשרי (5.9.19) בשעה 12:00, לדוא"ל iris@efrat.muni.il 


קו"ח שיגיעו ללא המסמכים הנדרשים לא יתקבלו.
 

 

 

עבור לתוכן העמוד