רכז/ת ביטחון צבאי שוטף (רבש"צ/ית)

30/12/2018

  

דרוש/ה

במכרז חיצוני

רכז/ת ביטחון צבאי שוטף (רבש"צ/ית)

100% משרה

העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים נגזר  משכר בכירים

 

תיאור התפקיד:

ממונה על השמירה ביישוב

 

עיקרי התפקיד:

-         ניהול הבטחון השוטף היישוב

-         ניהול השמירה ביישוב בעת חירום

-         קיום קשר עם גורמי הביטחון באיזור היישוב

-         ניהול המתקנים והציוד בתחום אחריות הרבש"ץ

-         אחראי על בטחון ואבטחת מוסדות החינוך ביישוב

 

תחומי אחריות

-          הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.

-         לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.

-         תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.

-         פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.

-         ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.

-         קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.

-          אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.

-         ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך

 

תנאי סף

 

השכלה

     12 שנות לימוד

 

-         קורסים והכשרות מקצועית

-         רובאי 03 ומעלה. עדיפות לבעלי רובאי 05 ומעלה ולבוגרי קורס פיקודי בעלי רקע בטחוני רלוונטי.

-         הרבש"ץ יחויב לסיים בהצלחה קורס רבש"צים בתוך שנתיים מיום מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור

-         קצין בצה"ל או במשטרה או בעל ותק בתפקיד בטחוני ברשות/ממלכתי של 3 שנים לפחות.

 

 

דרישות נוספות

-         שליטה בשפה העברית

-         שליטה בשפה הערבית- יתרון

-         רישיון נהיגה מסוג ב' בתוקף

-         פרופיל רפואי מעודכן 72 ומעלה, ללא סעיפי שמיעה וראייה

-         אישור בטחון מידע שניתן על ידי החטיבה המרחבית שהיישוב נמצא בתחומה.

-         מגורים ביישוב- חובה

-         זמינות במשך 24 שעות ביממה.

-         שעות העסקה גמישות בהתאם לצרכים המבצעיים.

-         רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001

 

כפיפות

-         כפיפות מנהלית למנהל אגף בטחון

-         כפיפות מקצועית למפקד החטיבה המרחבית שהיישוב נמצא בתחומה.

 

 

 

קורות חיים בציון שם המשרה  תעודות ואישורי העסקה, יש לשלוח עד לפקס: 1532-9939382 או לדוא"ל iris@efrat.muni.il עד ליום א', ז' שבט תשע"ט (13.1.19)

קו"ח שיגיעו ללא המסמכים הנדרשים לא יתקבלו.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד