למחלקה לשירותים חברתיים עו"ס משפחה

22/11/2018

 

 

מכרז חיצוני

דרוש/ה

למחלקה לשירותים חברתיים

עו"ס משפחה – דרגה יא'-ט'

מרכז ועדות תכנון טיפול- דרגה ח'- ו'

 

היקף המשרה הכולל- 75% משרה

 

 

תנאי סף למילוי התפקיד

 

 

-         B.A  בעבודה סוציאלית

-         עובד סוציאלי הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו – 1996

-         בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול בילדים ומשפחות במחלקה לשירותים חברתיים.

-         התחייבות לסיים בהצלחה קורס הכשרה לתפקיד מרכז  וועדת תכנון טיפול והערכה תוך שנתיים.

-         בעל יכולת לניהול דיון בצוות רב מקצועי.

-         השתתפות בהכשרות ומפגשים מחוזיים בהתאם ללוחות זמנים שייקבעו.

-         בעל יכולת לעבודה עם מגוון אוכלוסיות וצרכים.

-         בעל יכולת לעבודה בסביבה דינאמית, התאמה למציאות ארגונית משתנה.

-         רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001

 

כפיפות: למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 

 

קורות חיים בציון שם המשרה  תעודות ואישורי העסקה, יש לשלוח עד לפקס: 1532-9939382 או לדוא"ל iris@efrat.muni.il

עד ליום א' ט"ו טבת (23.12.18) , קו"ח שיגיעו ללא המסמכים הנדרשים לא יתקבלו.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד