פרסום מכרזי כח אדם

היקף: 50% משרה , דירוג: מינהלי, מתח דרגות 5-8קרא עוד
20/02/2019
היקף משרה: 75%, דרוג- העובדים הסוציאליים, דרגה י"א-ט'

קרא עוד
17/02/2019
היקף משרה 75%
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- יא'-ט'

קרא עוד
17/02/2019
100% משרה
דירוג: מינהלי/מח"ר/הנדסאי , מתח דרגות 6-9
קרא עוד
17/02/2019
היקף משרה 25%
דירוג: חינוך חברה נוער וקהילה , מתח דרגות: מדריכה בלתי מקצועיתM.A-
קרא עוד
30/01/2019
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד