פרסום מכרזי כח אדם

מקום עבודה: מחלקת משאבי אנוש
היקף משרה: 100%
דירוג: מינהלי, מתח דרגות 7-9
כפיפות: למנהלת מחלקת משאבי אנוש
קרא עוד
12/11/2019
היקף משרה 50%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
24/07/2019
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
16/07/2019
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
עבור לתוכן העמוד