פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה 65%
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- י'-ח'
קרא עוד
22/05/2018
היקף המשרה:50%
דירוג: מח"ר מתח דרגות :36-38קרא עוד
22/05/2018
100% משרה
דירוג: מינהלי/מח"ר/הנדסאי , מתח דרגות 6-9
קרא עוד
22/05/2018
היקף משרה: 75%, דרוג- העובדים הסוציאליים, דרגה י"א-ט'קרא עוד
25/04/2018
100% משרה
העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים נגזר משכר בכירים
קרא עוד
7/01/2018
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד