פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה: 90%
דירוג דרגה: דרוג: אקדמאים/הנדסאים/טכנאים דרגה: 37-39
כפיפות: מנהל אגף חינוך
קרא עוד
6/07/2020
למילוי מקום לעובדות בחופשת לידה
דירוג מינהלי, מתח דרגות 4-7
קרא עוד
17/06/2020
מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת מועדונית
(החלפה לתקופת חל"ד)

מקום עבודה: אגף שירותים חברתיים
היקף משרה: 50%
דירוג ודרגה: עובדים סוציאליים, יא'-ט'
כפיפות:מנהל אגף שירותים חברתייםקרא עוד
15/03/2020
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
עבור לתוכן העמוד