פרסום מכרזי כח אדם

דרוש/ה רכז/ת מנהיגות ומנחה מועצת נוער עירונית
במטה הנוער
100% משרה
דירוג: מח"ר , מתח דרגות 38-40
קרא עוד
7/12/2017
היקף המשרה:80%
דירוג: מינהלי, מתח דרגות : 6-8
קרא עוד
7/12/2017
היקף משרה 40%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
26/11/2017
היקף משרה : 70%
דירוג : חינוך משלים הוראה, מדריך עד מדריך מוסמך
קרא עוד
15/11/2017
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
8/11/2017
היקף משרה 75%
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- יא'-ט'
קרא עוד
27/08/2017
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד