פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה:25% משרה
דרגה: חינוך משלים הוראה, מתח דרגות מדריך- מדריך מוסמך
קרא עוד
4/04/2019
היקף משרה:50% משרה
דרגה: חינוך משלים הוראה, מתח דרגות מדריך- מדריך מוסמך

קרא עוד
4/04/2019
היקף משרה 25%
דירוג: חינוך חברה נוער וקהילה , מתח דרגות: מדריכה בלתי מקצועיתM.A-
קרא עוד
30/01/2019
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד