פרסום מכרזי כח אדם

100% משרה, דירוג :חינוך חברה ונוער מתח דרגות: מורה M.Aקרא עוד
25/08/2019
היקף משרה 50%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
24/07/2019
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
16/07/2019
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
היקף משרה:100%
דירוג: מח"ר מתח דרגות: 38-40 או שכר בכרים בהתאם לאישור משרד הפנים
קרא עוד
19/05/2019
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
עבור לתוכן העמוד