פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה-75% משרה
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- ט'-י"א
קרא עוד
9/12/2018
עו"ס משפחה – דרגה יא'-ט'
מרכז ועדות תכנון טיפול- דרגה ח'- ו'
היקף המשרה הכולל- 75% משרה
קרא עוד
22/11/2018
היקף משרה-75% משרה
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- ט'-י"א
קרא עוד
22/11/2018
היקף המשרה: 50%
דירוג: מנהלי מתח דרגות – 5-8
קרא עוד
19/07/2018
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד