ועדה מקומית לתיכנון ובניה

הוועדה המקומית הינה גוף על פי חוק הרשאי לדון בכל נושאי תכנון במתחם העירוני.
סמכויות הרישוי הופנו לטיפול ברשות הרישוי.
הועדה מטפלת הנושאים הבאים:
1. הליכי תכנון של תוכניות בנין עיר בהיקפים שונים.
2. הקלות.
3. הוועדה מבצעת הליך שימוע במסגרת התנגדויות להיתר או לתוכניות.
4. אישור תוכניות בינוי ופיתוח.

אתר הוועדה לתכנון ובניה:
באתר זה ניתן למצוא את המידע הבא:
1. עדכונים ומידע לציבור.
2. טפסים ונהלים.
3. טבלת תעריפים.
4. רישוי ובניה מסלולי רישוי ותרשימי זרימה.
5. בקשות רישוי ובניה.
6. ישיבות הוועדה לתכנון ובניה- פרוטוקולים.
7. תוכניות בנין עיר (תב"ע).
8. הודעות בנושא תכנון ובניה- פרסום תב"עות להפקדה/תוקף.לאתר הועדה לתכנון ובניה.

עבור לתוכן העמוד