נושא שנתי בגנים

בשיתוף צוותי משרד החינוך המועצה ועמותת מצילה, נבחר מידי שנה נושא המעשיר ומעבה את תכני הליבה.
הגננות משתלמות בנושא מטעם משרד החינוך בהשתלמות מיוחדת והפעילות משולבות בסל התרבות, מרכז קסו"ם ימי פעילויות וימי שיא.
 
"בריאות נפשית ובריאות פיזית"
החל משנת תשע"ו הושם דגש רב על נושא הבריאות בגני הילדים.
עסקנו בבריאות הגוף בהיבטים של תזונה ספורט ומודעות לסביבה.
כמו כן העמקנו בתחום של כשורים חברתיים לצורך העצמת הרווחה הנפשית של כל ילד.
השנה - תשע"ט, אנו ממשיכים להעמיק בתחום פיתוח השיח לסובלנות חברתית באמצעות פיתוח צוות הגן ופיתוח מודעות ההורים.
במהלך השנה יוזמנו הורי כל גן, להרצאה בנושא קידום הילד באמצעות הרחבת המודעות ליכולת של כל הורה להכיל ולקדם את ילדיו.
עבור לתוכן העמוד