מרכז קסו''ם

 
מרכז קיימות סביבה מדע ומוסיקה הנמצא בשכונת הרימון.
החזון של המרכז הינו קידום חשיבת חקר ותפיסה של קיימות בשילוב אומנויות.
במרכז מספר תחומי ידע: מדעים, מוסיקה, אומנות פלסטית, וקיימות.
במקום חממה ושטחי גידול המטופלים על ידי הילדים.
במרכז מתקיימים  ימי לימוד קבועים במהלך השנה עבור ילדי כיתות א' גני חובה וטרום חובה.
כל שנה מוזמנים הורים לפעילות הורים וילדים אחר הצהריים בנושאים מעשירי ידע וחוויה.
עבור לתוכן העמוד