googale

הגדל
גני הילדים נכנסים באופן מדורג לתכנית "גוגל'ה". תכנית זו חושפת בפני הילדים מנועי חיפוש אינטראקטיביים הבנויים לרמת הילדים, ומסייעת להם לפתח כישורי תקשורת וחיפוש ידע באופן מותאם יחד עם צוות הגן. הילדים לומדים לתקשר זה עם זאת במהלך חופשות מחלה וחופשות אחרת. כמו כן פיתוח יצירת דרכי תקשורת כתובות בהם ניתן לבקש סליחה, להחליף מתכון , לספר חוויה או כל דבר אחר.
עבור לתוכן העמוד