מועצה דתית

 שם ותפקיד טלפון   כתובת מייל   פקס 
יו"ר המועצה הדתית - בוב לנג  02-9933120  boblang@efrat.muni.il  
מזכירת המועצה הדתית - עליזה אלמקיס  02-9931772  mdatit@efrat.muni.il  02-9933858
 הרב איתן וייס  050-9761803    
עבור לתוכן העמוד