חינוך

 שם ותפקיד טלפון   כתובת מייל   פקס    
 מנהל המחלקה - יוסי קרוטהמר  02-9939331  yossik@efrat.muni.il    
 סגנית מנהל המחלקה -    02-9939339  smhinuh@efrat.muni.il    
 מזכירת המחלקה - בת שבע דרעי  02-9939330  batshevad@efrat.muni.il  1532-99310505  
 רכז גנים -  אלי קרוק  02-9939332  mganim@efrat.muni.il    
 רכזת הסעות - אביטל ביתן  02-9939338  bus@efrat.muni.il    
 רכזת קליטת  עליה - אליסה פריד 02-9939390  alissa@efrat.muni.il    
 רכזת קליטת עליה- רחל שדיאור  02-9939390

olim@efrat.muni.il

   
 רכזת חינוך מיוחד - פנינה אוזן  02-9939335  hanam@efrat.muni.il    
 קב"סית - קרן יצחקי  02-9939337  kabas@efrat.muni.il    
 חשבת -  02-9939334  edumoney@efrat.muni.il    
 רכזת פניות הציבור - ברכה פורוש  02-9939336  ptoshavime@efrat.muni.il    
עבור לתוכן העמוד