הסעות

מערך הסעות התלמידים הינו כלי חשוב וחלק בלתי נפרד ממערך החינוך ביישובנו. עם צמיחת היישוב והתפתחותו, מערך ההסעות הולך וגדל.
במהלך השנה האחרונה נסעו בעזרת מערך ההסעות  1482  תלמידים ל-6 בתי ספר ו-4 גני חובה  בתוך הישוב, ב-14 אוטובוסים שנסעו בסבבים.
לאוטובוסים אלו מצטרפים  6 אוטובוסים שיוצאים ל-4 האולפנות בגוש ובקריית ארבע.
למעלה מ-100 תלמידי חינוך מיוחד מוסעים ברכבים ומיניבוסים בתוך אפרת ומחוצה לה- לגוש, בית"ר, בית שמש וירושלים.
לכל אלו מצטרפים הרכבים הפרטיים והתחבורה הציבורית העומס על בכבישים הראשיים של אפרת בשעות העומס כבד ומסוכן.
 
במהלך השנה נעשתה חשיבה עם נציגות ההורים המבטאת את קולות התושבים מבתי הספר והשכונות השונות.
כתוצאה מהשיח עם ההורים ועם צוות חשיבה של גורמי מקצוע שונים במועצה, התגבשו המלצות שיביאו לשינויים במערך ההסעות בשנת תשפ"א.
מתוך הבנה שמירב התלמידים המוסעים הינם תלמידים בבית הספר עשה חיל ועל מנת להביא לאיזון בשעות יציאת ההסעות ובעומסי התנועה ואף לאפשר לתלמידים בני אותו תא משפחתי לנסוע יחד, יתקיים השנה פיילוט בו תיבחן האפשרות של דחיית שעת פתיחת הלימודים בבית הספר "עשה חיל" ב-10 דק.
בית הספר ייפתח את שעריו בשעה 7:30 כך שהצוות החינוכי הוא זה שיקבל את התלמידים. לא תהיה השפעה על שעת סיום הלימודים.
 
אנו פועלים לקצר את זמני המסלולים של ההסעות. מסלולי ההסעות יקבעו על פי נתוני הרישום ויפורסמו בכל האמצעי המדיה.
 
נזכיר כי שירות הסעת התלמידים אותו מעניקה המועצה הינו נגזרת של מדיניות הממשלה לגבי הסעת תלמידים בכלל ובאזורינו בפרט.
לעת כזאת, עם הקיצוצים הצפויים, איננו יכולים לצפות מה תהיה ההשלכה על מדיניות ההסעות, ולכן על ההורים לדעת שבכל עת ייתכן שינוי בהסעות- ייתכן ונוכל להסיע רק את התלמידים הזכאים עפ"י קריטריון המרחק בלבד. לכן, אנו ממליצים  להורים לקחת זאת בחשבון בבחירת המוסד החינוכי.
 
אנו נמשיך לפעול לשיפור המערך תוך שמירה על בטיחות הנוסעים.

לתשומת ליבכם, יש לרשום את הילדים למערך ההסעות ואין אפשרות להשתמש בכרטיס מהשנה הקודמת! 
 

ההרשמה למערך ההסעות לשנת הלימודים תשפ"א 

הרישום להסעות יפתח ביום שלישי א תמוז  23.6.2020 ויסתיים ביום שלישי ט"ו  תמוז 7.7.2020
הרישום המאוחר יפתח ביום רביעי ט"ז תמוז 8.7.2020

 

 

The student transportation system is an important and integral part of the education system in Efrat. As our municipality grows and develops, the transportation system is also growing. During the past year, 1,482 students traveled to 6 schools and 4 kindergartens on 14 buses within the community. 6 additional buses transported students to 4 high schools in the Gush and in Kiryat Arba. More than 100 students in special education programs are transported in vehicles and minibuses within Efrat as well as to Beitar, Beit Shemesh and Jerusalem. This traffic is joined by private vehicles and public transportation, making Efrat's main roads busy and dangerous during rush hour.

 

During the year, residents and parents groups from the various schools and neighborhoods joined together with Council professionals to discuss possibilities for change. They formulated recommendations to make the transportation system safer in the upcoming school year. 

 

With the understanding that most of the students who are being transported attend Aseh Chayil, and to bring balance to the departure times and traffic loads, and to allow students in the same family travel together, there will be a pilot program this year to examine the possibility of postponing the opening time of Aseh Chayil by 10 minutes.

 

The school will open its doors at 7:30. The educational staff will be there to greet the students. There will be no impact on dismissal time. We are working to reduce the length of the bus routes. Routes will be determined by examining the data, and will then be published on all media. 

 

Please remember that the student transportation service provided by the Council is a derivative of government policy on student transportation in general, and in our regions in particular. With the expected budget cuts, we cannot anticipate what the implications will be for the transportation policy in the future, so parents should know that there may be a change in transportation at any time. We may only be able to transport eligible students according to the distance criterion. Therefore, we recommend that parents take this into account when choosing an educational institution.

 

עבור לתוכן העמוד