גני מכינות

באפרת פועלות ארבע מכינות, אחת מהן משלבת גן חינוך מיוחד.
שנת המכינה היא השנה הראשונה בה יתחנכו ילדיכם בתוכנית ברקאי מיסודו של הרב דן בארי.
תוכנית חינוכית זו שמה לה למטרה לגדל ולחנך את ילדי ישראל להיות אנשים טובים, אנשי תורה
ודרך ארץ. התוכנית בנוייה כפי שחז"ל לימדונו במסכת אבות: "בן חמש למקרא בן עשר למשנה
בן שלוש עשרה למצוות...".
בשנת המכינה מושקעים מאמצים להניח את יסודות הידע בתחומי הלמידה השונים ובקריאה.
בשנים האחרונות המכינות משתלבות בחמ"ד והתוכנית החינוכית משלבת תכנים של משרד
החינוך ושל עמותת "אורות עציון". צוות המכינה כולל שלושה אנשי צוות במשרה
מלאה: רב, גננת וסייעת.
כמו כן אנו מפעילים צוות לאיתור וסיוע: יועצת, מרפאה בעיסוק ומורת שילוב העובדים יחד
בשיתוף פעולה על מנת לקדם כל ילד וילדה על-פי כישוריהם ויכולותיהם.
צוות המכינות עובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות החטיבה הצעירה בניהולה של הגב' נגה פרץ ע"מ
ליצור מעבר טוב וחלק מהמכינה לחטיבה הצעירה

עבור לתוכן העמוד