הרשמה לגנים

תקופת הרישום לגני הילדים הסתיימה ב16/2/2020

הרשמה מאוחרת תפתח ביום ראשון 1/3/2020, ה' אדר התש"פ 

 

חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגיל 3 ומעלה בגיל הרישום,

בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת הלימודים תש"פ,

 חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"א

 

אנא עדכנו את הכתובת בה תתגוררו בשנה"ל תשפ"א 

בתעודת הזהות במשרד הפנים 

 

תושבי אפרת הנרשמים דרך האתר והאתר אינו מזהה אותם כתושבים

ירשמו דרך טופס תושבים חדשים

 

 

רישום לתושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחצו כאן 

רישום לתושבים שעדיין אינם מופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחץ כאן 

 

 

מועדי הרישום:

 

מיום שני, א' בשבט תש"פ, 27.1.20

עד

יום ראשון, כ"א בשבט תש"פ, 16.2.20

 

הנרשמים לאחר התאריך זה, השיבוץ יתקיים על בסיס מקום פנוי.

 

 

גילאי הרישום:

 

גן חובה                                     י' בטבת התשע"ה           עד        י"ט בטבת התשע"ו

                                                1 בינואר 2015                         31 בדצמבר 2015

 

גן טרום חובה לגילאי 4                כ' בטבת התשע"ו            עד        ב' בטבת התשע"ז

                                                1 בינואר 2016                         31 בדצמבר 2016

 

גן טרום טרום חובה לגילאי 3        ג' בטבת התשע"ז            עד        י"ג בטבת התשע"ח

                                               1 בינואר 2017                           31 בדצמבר 2017

 

שכר לימוד:

 

שכר הלימוד לגילאי 4 ו – 3 חוק חינוך חינם מתקיים משנת תשע"ה (חוק טרכטנברג).

המועצה תחייב את הורי גני הילדים באגרת תאונות אישיות ובתשלומי רשות של סל תרבות.

אם שכר הלימוד יעודכן על ידי משרד החינוך, ישתנה החיוב בהתאם לשינוי.

 

Preschool Registration

 

Preschool registration is required for children 3 years or older.
Children who are continuing in preschool in the upcoming school year must register.

 

Please update the address at which you will reside in the 2020-2021 school year on your ID card at the Ministry of the Interior.

 

Registration for residents who are already listed in the Efrat Population Register click here
Registration for residents who do not yet appear in the Efrat Population Register,click here
 

Registration dates: Monday, January 27, 2020 until Sunday, February 16, 2020
 
Those who register after February 16 will be placed according to what is still available.

 

Ages for Registration:
 
Kindergarten  -  January 1, 2015 - December 31, 2015
 
Pre-kindergarten for 4 years olds -  January 1, 2016 - December 31, 2016
 
Pre-school for 3 year olds  - January 1, 2017 December 31, 2017

 

Tuition:
 
Tuition for ages 3 and 4 is free under The Free Education Law (Trachtenberg Law).
The local council will charge insurance fees to preschool parents.
Parents will be updated if tuition is changed by the Ministry of Education.

 

עבור לתוכן העמוד