הרשמה לגנים

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט
 
גילאי  - 5 התאריכים:
י"ט בטבת התשע"ג -  1בינואר 2013
כ"ח בטבת התשע"ד -  31בדצמבר 2013
גילאי  - 4 התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד -  1בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה -  31בדצמבר 2014
גילאי  - 3 התאריכים:
י' בטבת התשע"ה -  1בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו -  31בדצמבר 2015
חריגי גיל רך:
ילדים שנולדו עד 15.1.2016(כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז.
(יובהר, כי עלילדים חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד)
 
מועדי הרישום
יום רביעי א' שבט תשע"ח  17.01.18 מהשעה  19:00 עד לשעה 22:00
יום שישי  ג' שבט תשע"ח  19.01.18 מהשעה  08:30 עד לשעה 11:00
יום ראשון ה' שבט תשע"ח  21.01.18 מהשעה  09:00 עד לשעה 12:00
יום שישי   י' שבט תשע"ח  26.01.18 מהשעה  08:30 עד לשעה 11:00
יום שישי   י"ז שבט תשע"ח  02.02.18 מהשעה  08:30 עד לשעה 11:00
יום שלישי  כ"א שבט תשע"ח  06.02.18 מהשעה  19:00 עד לשעה 22:00

* הרישום מיועד לתושבים שכתובתם לא עודכנה או שאינם מופיעים במרשם האוכלוסין או לילדי חריגי גיל בלבד
עבור לתוכן העמוד