הרשמה לגנים

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ
 
גילאי  - 5 התאריכים:
י" בטבת התשע"ד -  1בינואר 2014
כ"ט בטבת התשע"ה -  31בדצמבר 2014
גילאי  - 4 התאריכים:
י'  בטבת התשע"ה -  1בינואר 2015
יט' בטבת התשע"ו -  31בדצמבר 2015
גילאי  - 3 התאריכים:
כ'  בטבת התשע"ו -  1 בינואר 2016
כ'  בטבת התשע"ז-  31בדצמבר 2016
חריגי גיל רך:
 
ילדים שנולדו עד 15.1.2017(כולל) יש למלא טופס בקשה הנמצא באתר
 
 
עבור לתוכן העמוד