תבחינים למגרש 1105

2/05/2018

הקצאת מעטפת בית כנסת

במגרש 1105 תב"ע 410/5/4 ברחוב מתתיהו הכהן 15א בשכונת הזית באפרת

 

1.       ברצון המועצה להקצות נכס מעטפת בית כנסת, וזאת ובהתאם לנוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית החל על הישובים הישראליים באיו"ש (להלן "הנוהל").

2.       בהתאם להודעות הנוהל גיבשה ועדת ההקצאות תבחינים להקצאת קרקע בתחום המועצה למטרת בית כנסת בשכונת הזית באפרת התבחינים אושרו בישיבת מליאת המועצה בתאריך 16/4/2018 (א' אייר תשע"ח). מדובר הקצאת מעטפת לבית כנסת מעל גני ילדים, ולשם כך נקבעו תנאים מיוחדים לקבלת ההקצאה.  

3.       הנכס בנוי כמעטפת ודרושה השלמות עבודות גמר.

4.       ניתן לעיין בתבחינים באתר המועצה המקומית אפרת www.efrat.muni.il  בגלגל.

5.       ניתן לפנות לעפרה גפן ofra@efrat.muni.il  ולקבלם במייל.

6.       הגשת בקשות להקצאה ניתן להגיש במחלקת הנדסה אצל עפרה גפן במייל  ofra@efrat.muni.il.

עד לתאריך _2/7/2018_ (י"ט בתמוז תשע"ח)

 

 

עבור לתוכן העמוד