מרחיבים את הכניסה הצפונית

8/02/2018

 משרד הבינוי והשיכון מבצע בימים אלו עבודות פיתוח ותשתיות, אשר מטרתן:

1.       הסדרת כניסה לשכונת הדגן

2.       הסדרת כניסה צפונית לאפרת

 

העבודות כוללות עבודות חפירה וחציבה, קירות תמך, הנמכת מפלס כביש הכניסה, העתקת ביתן שומר,

הסדרת תשתיות- מים, ביוב, תקשורת, תאורה וחשמל.

 

מהלך ביצוע העבודות מתוכנן להימשך כ-6-8 חודשים.

 

העבודות המתוכננות מורכבות ומחייבות שלבי ביצוע שונים והסדרי תנועה משתנים ,בהתאם לאופי העבודות.

המועצה דרשה, כי תכנון העבודות יאפשר הבטחת יציאה מאפרת באופן רציף לכל תקופת תהליך ביצוע העבודות.

 

המועצה מבצעת יחד עם הקבלן המבצע ומנהלת הפרוייקט ישיבות תאום להבטחת רציפות שימוש לכניסה הצפונית.

יחד עם זאת, יהיו במהלך העבודות הגבלות תנועה זמניות הנובעות מאופי העבודות.

 

עבור לתוכן העמוד