נוהל שמירה על עובדים פלסטינאים

אופן השמירה על הפועלים:
השמירה תתבצע על ידי שומר חמוש בנשק אישי בלבד וברישיון התואם את הנשק שבידיו.

1. על כל שומר פועלים לעבור תדריך אצל רבש"צ הישוב.

2. שומר שעבר תדריך יקבל תעודה המאשרת אותו לשמור על פועלים באפרת.

3. בסמכות רבש"צ שלא לאשר שומר לשמירת פועלים.

4. תפקיד השומר – ליווי הפועלים בכניסתם וביציאתם, השגחה רציפה על התנהלותם, דיווח על כל אירוע חריג למוקד הביטחוני בטלפון: 1-700-70-5000.

5. כדי להקל על זיהוי השומר הן בשגרה והן בשעת אירוע, על השומר ללבוש ווסט זוהר לזיהוי ועליו כיתוב: "שמירת פועלים אפרת". למשך כל זמן עבודתו*.

6. אתר הבניה יהיה מגודר על פי הנחיות מחלקת ההנדסה לשמירת הבטיחות במקום.

7. כלל הפועלים יישארו בתוך מתחם העבודה ולא יצאו ממנו ללא תיאום.

8. באחריות השומר לוודא כי כלל הפועלים נמצאים באתר הבניה לאורך כל זמן העבודה.

9. חל איסור על השומר לעזוב את אתר הבניה לכל צורך, ואין להסתמך על שומר מאתר בניה סמוך לגיבוי היעדרות מהאתר.

10. לא תתבצע שמירה מתוך רכב, אלא במיקום שהוגדר בסיור עם הרבש"צ באופן המאפשר לשומר למלא את תפקידו.

11. הכנסת פועלים נוספת לאתר, לא תלווה על ידי שומר האתר אלא על ידי שומר אחר שיוקצה למשימה זו על ידי בעלת הבית או הקבלן.

12. חל איסור להעביר פועלים בין אתרים שונים וזאת לפני שעברו בשער העיטם, לצורך אישור, או לאחר תיאום וקבלת אישור באמצעות טלפון הפועלים.

13. איחוד שומרים לאתרי בנייה סמוכים מחייב אישור מקדים של רבש"צ הישוב.

14. השומר ישלוט לאורך כל היום בכמות הפועלים באתר, ויישא לאורך כל היום את הרישיונות והאישורים הנדרשים ממנו, ויציגם בעת ביקורת.

15. השומר יחזיק בטלפון אישי לצורך העברת דיווחים למוקד.

16. אתר בניה שלא יעמוד בהגדרות מחלקת הביטחון, ייסגר.

17. שומר שלא יעמוד בהגדרות מחלקת הביטחון, ,אישורו כשומר יבוטל והאתר ייסגר עד להגעת שומר שאושר על ידי הרבש"צ.

 

* וסט זוהר יש לשכור במחלקת הגבייה במועצה המקומית אפרת.

עבור לתוכן העמוד