נוהל הכנסה והוצאת עובדים פלסטינאים

א. אופן הכנסת הפועלים:

1. כניסת פועלים תתאפשר דרך שער כניסת הפועלים – "שער העיטם" בלבד.

2. השער ממוקם בקצה רחוב רחל אימנו, בסמוך לכיכר הכבשים.

3. שעות פעילות:
 ימי א'-ה': בין השעות 06:30-17:00/18:00 (קיץ/חורף בהתאמה).
 ימי שישי וערבי חג: בין השעות 06:30-14:00/15:00 (קיץ/חורף בהתאמה).

4. על השומר להגיע במקביל להגעת הפועלים ולהירשם אצל השומר בשער לפני הכנסתם.

5. ברישום יש לציין שם מלא, כתובת האתר בה יעבדו ומספר המכשיר הנייד של השומר.

6. כלל הפועלים יעברו בדיקה של תעודות הזיהוי ואישורי הפועלים, ותבוצע בדיקה בכבודתם.

7. עם סיום הבדיקה, ייכנסו הפועלים לרכבו של הקבלן/שומר, עד ליציאתו לאתר.

 

ב.כניסת רכבים של פועלים לישוב:
1. כניסת רכבים בעלי לוחית רישוי שאינה ישראלית תתאפשר במקרים הבאים:

א. פריקת סחורות.

ב. רכב הנדרש לעבודתו של בעל המקצוע.
2. יש להוציא את הרכב מיד עם סיום פריקת הסחורה/ העבודה.

3. הרכב יוכנס לאחר בידוק בתוך הרכב, תוקף רישיון הנהיגה והרכב, תוקף ביטוח הרכב וכן את אישורי העבודה של בעל הרכב.

4. בעל הרכב מחויב בכלל האישורים לכניסה ליישוב.

5. כניסת בעל הרכב תותר בליווי בלבד.

6. רכב המלווה את הרכב הנכנס יסמן את רכבו באמצעות הדלקת ארבעת הוינקרים.

7. על פי החוק, חל איסור על פועל בעל תעודת זהות שאינה ישראלית לנהוג ברכב בעל לוחית רישוי ישראלית.

 

ג. אופן הוצאת הפועלים:

1. יציאת פועלים תתאפשר דרך שער הפועלים – "שער העיטם" בלבד.

2. יציאת הפועלים עד לשעה 17:00/18:00 (שעון קיץ/חורף בהתאמה).

3. אין לחרוג משעות אלו ללא אישור מרבש"צ הישוב.

4. בעת יציאת הפועלים תתבצע התאמה בין הפועל לכרטיס המגנטי ולמס' הפועלים שנכנסו לאותו אתר.

5. השומר ילווה את הפועלים עד להשלמת קבלת התעודות ויציאתם מהישוב.

עבור לתוכן העמוד