נוהל קבלת אישור עובדים פלסטינאים

1. הנחיות הביטחון נקבעו על ידי הצבא.

2. תדריך - קבלן/תושב המעוניין להכניס פועלים ליישוב יעבור תדריך אצל הרבש"צ, יבצע עמו סיור בשטח העבודה, לצורך הגדרת האבטחה במקום.

3. סיור והנחיות - בסיור עם הרבש"צ יינתנו דגשים ספציפיים לאבטחה באתר ולאחר מכן יחתום הקבלן/תושב על נהלי הכנסת הפועלים לאפרת.

4. קיום נהלי השמירה - הקבלן/תושב הינו האחראי הבלעדי כלפי מחלקת הביטחון למילוי כל הנחיות הביטחון באתר העבודה.

5. היתר בניה - בעבודות בהן נדרש היתר בניה, לא יתקבל אישו ממחלקת הביטחון לביצוע העבודות לפני קבלת היתר הבניה.

6. האישורים הנדרשים לפועל – כל פועל המגיע לעבוד בישוב ישראלי חייב להחזיק כרטיס מגנטי ואישור עבודה מהמנהל האזרחי, בתוקף. אישור העבודה חייב להיות לצורכי עבודה ולא לצרכים אחרים.

7. האחריות על הפועלים - האחריות לתיאום כניסת ויציאת הפועלים, הליווי משער כניסת הפועלים ועד לאתר ולהיפך, הפיקוח הצמוד והשמירה על הפועלים בזמן עבודתם ביישוב הינה על הקבלן/תושב תעשה על ידי שומר חמוש שאושר על ידי מחלקת הביטחון, בעל תעודת שומר בלבד!

8. הגבלות – לא תאושר הכנסת פועלים לאתר בנייה שלא קיבל את האישורים הנדרשים ממחלקות המועצה השונות.

9. הגדרות השמירה - הגדרות השמירה יינתנו על ידי רבש"צ הישוב בעת התדריך.

10.מפתח ליחס השמירה על פועלים – שומר חמוש על 2-10 פועלים. שני שומרים חמושים על 10-20 פועלים.

 הגדרות נוספות מעבר לסך הפועלים שצוין, בתיאום ואישור רבש"צ בלבד.

עבור לתוכן העמוד