כניסת פועלים

כניסת עובדים פלסטינאים לאפרת הינה בהתאם להנחית הצבא והנחיות מערך האבטחה של אפרת.
תושבים אשר מעוניינים להכניס עובדים פלסטינאים מתבקשים למלא אחר הנהלים.

תושבים אשר נתקלים בעובדים שלא ע"פ הנוהל מתבקשים לדווח מיד למוקד הביטחון
1-700-70-5000
בניה בזית
עבור לתוכן העמוד