יועצות הלכה


יועצות הלכה, אפרת  Yoatzot Halachah, Efrat

אביבה שטרן   058-429-7393  Aviva Stern
גילה ברנר      050-909-0232   Gila Braner
הינדי גינזברג  050-386-6066   Hindy Ginsberg
לורי נוביק       052-534-2917   Laurie Novick
עטרה אייז      058-401-6879   Atara Eis


          yoatzotefrat@gmail.com

עבור לתוכן העמוד