הנחה ע"פ חוק

הערות חשובות למילוי טופס בקשה למבחן הכנסה:


1. יש להקפיד למלא את פרטי בעל הנכס בחלק העליון של הטופס.
2. יש להקפיד למלא את הפרטים המלאים של כל המתגוררים בדירה כולל גיל ותעודת זהות.
3. חובה לחתום בשני חלקי הטופס בשורת "חתימת המבקש"
4.יש לצרף מסמכים נלווים לטופס בקשה להנחה בארנונה.
5. כתב ויתור סודיות לעניין סמכות המועצה לבצע חקירה כלכלית למחזיק אשר הגיש בקשה להנחה. 

 
עבור לתוכן העמוד