בקשה לוועדת הנחות

זכאות להגשת בקשה
"מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות בשל אחת מאלה:
1. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
2. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי."
 
יש למלא את כל פרטי המבקש בטופס המצורף.
בקשה אשר תגיע למחלקת גביה ללא כל המסמכים הדרושים תוחזר למבקש עד להשלמת המסמכים החסרים.

 
עבור לתוכן העמוד