עדכון תעריפי המים

28/07/2016
בהתאם לכללי המים ( קובץ תקנות 7591 מיום 30.12.15) עודכנו תעריפי המים. התקנות בתוקף החל מ – 01.07.16
היות והחיוב הקרוב שתקבלו ב – 01.09.16 מתייחס לחשבונות המים והביוב לתאריכים 07.06.16 – 07.08.16 התעריף החדש יהיה משוקלל.
עבור לתוכן העמוד