הנדון תשלום בגין אבטחת כניסת פועלים/ עובדים לתחום המועצה

1/11/2018

הנדון תשלום בגין אבטחת כניסת פועלים/ עובדים לתחום המועצה


בהמשך לאישור מליאת המועצה מיום 06.06.2018 ובהתאם להנחיית הממונה על הרשויות המקומיות במינהל החרום והביטחון
של משרד הפנים ולאחר הפרסומים והפגישות שקיימנו יחד עם נציגי הקבלנים:

החל מיום שלישי ה- 06.11.2018, מעסיק המעוניין בשירותיו של אדם שכניסתו לתחום המועצה דורשת היתר
מאת המפקד הצבאי, ואותו אדם הינו תושב רשות פלסטינאית המחזיק בכל הרישיונות הדרושים לשהייה ועבודה, נדרש
המעסיק לשלם עבור כל פועל/ עובד תעריף יומי בסך 6.70 ש"ח .

את התשלום יש לבצע מראש מול מחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל בטלפון:  02-9939324/7 , או באמצעות מערכת התשלומים
באתר המועצה 24 שעות ביממה.


במידה ולא שילם המעסיק את ההיטל, לא תותר כניסתו של העובד לתחום שטח שיפוטה של המועצה.
       

 

עבור לתוכן העמוד