מליאת המועצה

 שם

טלפון  

מייל  

 עודד רביבי

052-8443663 

 mayor@efrat.muni.il

 מנחם שפיץ

050-5631060 

 Menachem@premiumfoods.co.il

 אורית סמואלס

052-5220640 

 callorit@gmail.com

 דורון כהן

054-6701209 

doron@gmail.com 

 דבורה מלכי

052-3542986 

dvoragm@gmail.com

 דובי שפלר

052-5000158 

dovish8@gmail.com

 אבי חדידה

050-257552 

 avihadida2@walla.co.il

 נעמה טל

 050-7321926

naama.pesia.tal@gmail.com

 מיכאל דהן

 050-3977784

 danmiki10@gmail.com

עבור לתוכן העמוד