מליאת המועצה

 שם

טלפון  

מייל  

 עודד רביבי

052-8443663 

 mayor@efrat.muni.il

 מנחם שפיץ

050-5631060 

 Menachem@premiumfoods.co.il

 אורית סמואלס

052-5220640 

 callorit@gmail.com

זאב גרשינסקי

‎054-6419620‏

zevger@gmail.com

אפרת גנטק

‎050-3699225‏

efratgnatek@gmail.com

 דובי שפלר

052-5000158 

dovish8@gmail.com

 אבי חדידה

‎050-5257552‏ 

avihadida2@gmail.com

אברהם בן צבי  

 ‎054-8679966‏

abz@abz-law.com

      נאוה כץ

 052-4483260

     holylandpoodles@gmail.com 
      צורי דותן

 ‎053-2226621‏

         tzuri.dotan@gmail.com  
     תמר עמר

 ‎052-2634616‏

         amartamar@gmail.com

 

 

 

עבור לתוכן העמוד