רישום מאוחר Late Registration

רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד

הרישום המאוחר יחל בתאריך 17.2.2020 יש למלא את הטופס "תושבים עתידים /חדשים"

השיבוץ לגן יקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

1.        ביצוע רישום במועד הרישום הרשמי.

2.      גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם.

3.      גיל הילד - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגר לצעיר ע"פ עקרון הרצף הגילאי.

4.      אזור הרישום המוגדר לגן.

5.      איזון בין השנתונים בתחום הגיל והמין.

במקרים של עודף ביקוש לגן תיערך הגרלה בין הנרשמים. 

ילד ממשיך שנה נוספת יכנס לגן ללא הגרלה.

ההגרלה תיערך על פי סדר הקריטריונים הרשום מעלה, ובנוכחות נציג הורים מוועדת חינוך.

ילדים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין המועצה מתחייבת לשבצו בגן המשך בשנה"ל הבאה באותו מתחם.

 

 

רישום מאוחר

Late Registration

 

Those who register late will be placed in preschools based on availability.

 

Late registration will begin on February 17, 2020. Please complete the "Future / new residents" form 

Preschool placement will be determined by the following criteria in order of their appearance:
1. Timely registration for preschool.
2. Continuing preschool students -  priority will be given to applicants who wish to continue in the same preschool or preschool complex.
3. Date of birth of child - descending order from oldest to youngest.
4. The area of the preschool.
5. Children will be placed in a manner that creates balance between the ages and genders of the students in the preschool.

 

 

עבור לתוכן העמוד