חקלאות מסורתית

הגדל

בארץ ישראל הצומח והטבע התפתחו יחד עם האדם ועם שיטות החקלאות השונות אשר התקיימו בו כגון: חריש רדוד, שתילת כרמי זיתים וענבים ועוד.

באזור אפרת נשמרו שיטות מסורתית אלו בשטחים המעובדים ומרבדי פריחה יפים גדלים באזורים אלו.

בין המינים שיוצרים מרבדים אלו נמנים: ציפורנית מצרית, סביון אביבי, ורוניקה סורית וציפורני חתול

 

בתמונה מרבדי ציפורנית מצרית בנחל הפירים

עבור לתוכן העמוד