זימון לישיבת מועצה 07.04.2019

31/03/2019

בס"ד

‏‏כ"ד אדר ב תשע"ט

‏‏יום ראשון 31 מרץ 2019

 

 

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  א', ב' ניסן (7.4.2019) שתתקיים במטה נוער באפרת.

 

על סדר היום: 19:00- ועדת תכנון ובניה

 

20:30  - ישיבת מועצה:

 

-          אישור המלצות וועדת הפרוגרמות לשכונת העיטם

-          ועדת הקצאות - אישור חוזה עם עמותה על מגרש 3605

                        - אישור תבחינים למגרש 2604, 2603,3606

-          תב"רים

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד