רגע, מי לוקח כאן אחריות?? 'ויתעבר ה' בי, למענכם'??-לפרשת ואתחנן

29/07/2020
הגדל

 

מי שמצליח לעקוב אחרי קריאת התורה בבית הכנסת ובוודאי מי שמקדיש את הזמן לפתוח את החומש בבית, נתקל בהבדלים לא מעטים באופן בו משה מספר את הקורות את בני ישראל במדבר, לבין הסיפור כפי שאנו מכירים אותו מהחומשים הקודמים.

אחד ההבדלים שיכולים לצרום לאוזן הרגישה של מי שמתבונן בהשתלשלות העניינים נמצא ממש בתחילת הפרשה. משה מתאר את תחנוניו להיכנס לארץ למרות העונש שהוטל עליו ואז הוא מטיל את הפצצה:

"ויתעבר ה' בי למענכם' באופן פשוט מה שמשה רבינו אומר כאן הוא שהעונש הכבד כל כך שהוטל עליו, לא להיכנס לארץ לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר, לאחר שמשה מוביל את היציאה מארץ מצרים ולאחר ההליכה הלא פשוטה של העם במדבר, מוטל עליו בגלל עם ישראל! וכך גם מפרש רש"י: "אתם גרמתם לי"! ורס"ג בפשטות מפרש: "למענכם – בגללכם"!

השאלה זועקת! זה הסיפור שאנחנו מכירים?? עם ישראל שאולי אחראי על הרבה מהדברים הלא טובים שקרו במהלך המסעות במדבר אחראי גם על חטא מי מריבה??

הסברים שונים ניתנו לשאלה זו, אבל אני מאמין שהקשבה לדבריו של משה מתוך הבנה עמוקה של גודל תפקידו יכולה לשפוך אור גדול על הרגעים המכוננים הללו ערב הכניסה לארץ.

משה רבינו מתכוון לכל מילה שהוא אומר, ובמיוחד למילה 'למענכם'.

המנהיג הגדול שלנו מכין אותנו למציאות האמיתית, הוא לא רק אומר לנו דברים שיעזרו לנו להיכנס לארץ ישראל ולחיות נכון את החיים הרוחניים שלנו הוא גם נותן לנו דוגמא אישית חיה.

בחיים האמיתיים כך אומר לנו משה, אנחנו, עם ישראל הולך לחיות בספירה אחרת, אנחנו 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', אנחנו מבקשים קירבה לה'.

אך צריך לדעת שהחיים בקרבה כל כך גדולה לה' דורשים מאתנו מחויבות גדולה, ויותר מכך, שאלות רבות שניתקל בהם במהלך חיינו, יוותרו ללא תשובה, דברים גדולים שיקרו במציאות לא נבין, מכיוון שמי שמנהל אותה מוביל את המציאות למקום הרבה יותר נכון אמיתי וטוב ממה שנוכל לדמיין.

את כל זה משה רבינו אומר במילה אחת: 'למענכם'

תסתכלו עלי, אומר משה, אני שהייתי נאמן ומסור בכל מאודי לה' וזכיתי לנבואה המאירה ביותר, גם אני לא יכול להבין את ריבונו של עולם עד הסוף. הרי מי יכל לדמיין שדווקא אני מכולם, לא אזכה להיכנס לארץ ישראל?? והנה זה קורה! ה' דן דין ואני מבין שאני לא מבין!

תסתכלו עלי ותקבלו את הדוגמא האישית הגדולה ביותר של קבלת הדין.

ה' דן דין אמת וכל זה - למענכם! בכדי לעזור לכם לקבל את דינו של ה' ולהבין – שלא תמיד מבינים!

איך נגמר הסיפור?

עם ישראל נכנס לארץ וכובש אותה, הארץ אליה הוא יחזור אלפי שנים מאוחר יותר כעם המבקש את מולדתו שאבדה, ותורת משה רבינו, היא הרוח החיה בעורקי העם מאז שהיא ניתנה, והיא המעניקה לו חיי נצח. ומסתבר שאולי לרגע היה נדמה שמשה רבינו הושאר מאחור, אך לא, משה אמת ותורתו אמת וקבלת הדין של משה, וההליכה העיקשת של עם ישראל אחרי א-לוקיו לאורך ההיסטוריה היא ההוכחה שכל מה שקורה במציאות, גם אם לא נבין – הוא למעננו!

 

עבור לתוכן העמוד