האם ניפרד ונתבדל או נתחבר ונתאחד? פרשת קרח

27/06/2019
הגדל

האם ניפרד ונתבדל או נתחבר ונתאחד? פרשת קרח

האם לגור בעיר או ישוב עם פסיפס אנושי צבעוני או בישוב דתי הומוגני עם אנשים הדומים לי? לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים? האם את התואר הראשון ללמוד במכללה דתית או באוניברסיטה עם כלל העם ואזרחי המדינה? ומה בין שכנות לבין שליחות?

'אוי לרשע אוי לשכנו' אומר המדרש על אנשי שבט ראובן שנגררו אחר קרח ועדתו רק מפני שהיו שכנים שלו. מאידך, 'טוב לצדיק טוב לשכנו' נאמר על השבטים יהודה, יששכר וזבולון שהיו בסמיכות למשפחותיהם של משה רבנו ואהרון הכהן ועל כן זכו לגדולה בתורה.

אדם נמצא תמיד ביחסי גומלין עם סביבתו; יחסים שמשפיעים עלי וגם מטילים עלי אחריות כלפי הזולת ועוד. לא היה צריך לומר זאת לולא קולות רבים המנסים למכור לנו את אשליית האינדיבידואליות לפיה אדם הוא פרט שצף לו בעולם.

מהי אם כן המסקנה?

אפשרות אחת היא אופציית ההפרדה. היינו, אם אני מבין שהאנשים שנמצאים סביבי באמת משפיעים עלי ומשחקים תפקיד מרכזי בעיצוב חיי אזי עלי לבחור אותם בקפידה על פי אמות המידה שאני רוצה לחיות על פיהן. במילים אחרות עלי לחבור לגור ליד צדיקים. וכך מספרת המשנה במסכת אבות (ו,ט) על רבי יוסי בן קסמא שסרב להצעה לעבור דירה לעיר אחרת עבור שכר רב מפני שרצה להישאר בעירו המצוינת בלימוד התורה ויראת שמים.  

אך אפשרות נוספת ישנה: אופציית החיבור. והיא תלויה בשאלה אם אני מזהה את עצמי לא רק כמי שהולך לגור ליד צדיק או רשע אלא ככזה שיכול להיות צדיק, כזה שיכול גם להשפיע לטוב. שהרי אם התפיסה האנושית-חברתית שלנו היא כזאת שאני עשוי להיות מושפע, משמע שאני יכול גם להיות משפיע.

במשך ההיסטוריה של עמנו השאלה הזו עלתה פעמים רבות. לפעמים בסיפורים קטנים ופחות מוכרים ופעמים בפולמוסים טעונים וקולניים כמו  במקרה של הצדוקים, הקראים והרפורמים.

את קולם של הנלחמים והמחרימים אנחנו בד"כ מכירים. כדאי להכיר שישנם קולות שונים. קולות שנלחמים בכל הכח באמונות והדעות של אותם קבוצות ומנסים לשכנע את המוני בית ישראל באמיתת האמונה אך עם זאת מבקשים לקרב ולהתאחד. מהרמב"ם במצרים מול הקראים וכן אצל רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) באימפריה התורכית; ועד הנצי"ב מוולוז'ין שקרא לקהילות באירופה לא להתנתק זו מזו על אף חילוקי הדעות וזאת משום שההיפרדות היא "קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה".

שבת שלום,

שראל רוזנבלט

 

עבור לתוכן העמוד