זימון לישיבת מועצה 26.8.2018

23/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏ח' אלול תשע"ח

‏‏19 אוגוסט 2018

בס"ד                                                               

 

 

 

 

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  א', ט"ו אלול (26.8.2018) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

18:30 – הצגת מיזם יוניסטרים

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

19:30 -  ישיבת מועצה:

 

-          הזדהות לקראת יום בחירות

-          הקצאות בתי כנסת

-          עדכוני גזברות

-          הצגת נתונים לפתיחת שנה

-          פתיחת חשבון בנק לבי"ס משלב בתמר

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

עבור לתוכן העמוד